Odměna za poskytování právních služeb se primárně řídí dohodou mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na charakteru, složitosti, časové či jiné náročnosti projednávaného případu.

Odměna za právní servis může být účtována jako

  • hodinová
  • úkonová
  • paušální

Nedojde-li k dohodě ohledně výše odměny za poskytování právních služeb, řídí se stanovení výše odměny a dalších nákladů s tím spojených vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna za poskytnuté právní služby nezahrnuje

  • soudní ani správní poplatky
  • poplatky za rozhodčí řízení
  • odměnu notáře, soudního exekutora či znalce
  • případný cizojazyčný překlad

Zvláštní sazbou je účtována odměna za advokátní úschovu a ověření podpisů.

  Jana Palacha 954/4, CZ-66902 Znojmo, t.: +420 515 244 534, f.: +420 515 221 980
ID datové schránky: s6rd5e9