Agendu naší advokátní kanceláře tvoří především poskytnutí komplexní právní pomoci či úplné správy právních záležitostí klienta zejména v následujících právních oblastech:

 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Rodinné právo
 • Soudní spory
 • Rozhodčí řízení
 • Pracovní právo
 • Insolvenční právo
 • Správní právo
 • Exekuční právo
 • Trestní právo

Další služby advokátní kanceláře:

 • Možnost úředního ověření podpisů osob na listinách sepsaných
  i nesepsaných v naší advokátní kancelář
 • Možnost úschovy finančních prostředků na individuálních účtech pro každou jednotlivou úschovu
 • Sepis právních rozborů a stanovisek a jiné.
  Jana Palacha 954/4, CZ-66902 Znojmo, t.: +420 515 244 534, f.: +420 515 221 980
ID datové schránky: s6rd5e9